Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Jádrem programu je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Nově jsou podporovány i rekreační objekty, pokud v nich má žadatel trvalý pobyt nejméně 2 roky před podáním žádosti. Mezi dotovaná opatření patří zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměna výplní otvorů nebo náhrada stávajícího neekologického zdroje tepla za nový ekologicky šetrný. Žadatel může získat až 50% z uznatelných nákladů zpět. Realizací úsporných opatření lze výrazně snížit energetické nároky na bydlení, ale také zároveň zhodnotit svou nemovitost. V tomto dotačním programu již bylo podpořeno více jak 75 000 projektů s průměrnou výší dotace 207 000 Kč.

Šetřete energii i Vy

Bydlete lépe a kvalitněji

Vyřídíme vše za Vás

Kompletní řešení od vypracování po podání žádostí

Na co se specializujeme?

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.ZOBRAZIT VÍCE

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících rodinných domů
Kolik získáte
 • 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Dotace 30 000 – 650 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.ZOBRAZIT VÍCE

 • Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy
Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Kolik získáte
 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Dotace 30 000 – 100 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.ZOBRAZIT VÍCE

 • Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění
 • Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení
Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Kolik získáte
 • Podle typu systému 1 000 Kč/m2 (s ručním ovládáním) nebo 1 500 Kč/m2 (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

Dotace 1 000 – 50 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.ZOBRAZIT VÍCE

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • První vlastník nebo stavebník rodinného domu
 • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby
Kolik získáte
 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (nově možnost kombinace s výstavbou) – 50 000 Kč
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovatelným opatřením.

Dotace 5 000 – 50 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.ZOBRAZIT VÍCE

Kolik získáte
 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např. zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

Dotace 10 000 – 185 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.ZOBRAZIT VÍCE

Kdo může žádat
 • První vlastník nebo stavebník rodinného domu
 • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby
Kolik získáte
 • Jednorázovou částku 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy

Dotace 200 000 – 500 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.ZOBRAZIT VÍCE

 • Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy
Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Kolik získáte
 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Dotace 30 000 – 100 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.ZOBRAZIT VÍCE

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Kolik získáte
 • Centrální systém řízeného větrání se ZZT – 100 000 Kč
 • Decentrální systém řízeného větrání se ZZT- 75 000 Kč

Dotace 75 000 – 100 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.ZOBRAZIT VÍCE

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů
Kolik získáte
 • Podle typu zelené střechy 700 – 1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč

Dotace 700 – 100 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.ZOBRAZIT VÍCE

 • Lze získat k dotaci na všechna opatření kromě nákupu novostavby rodinného domu, výměnu zdrojů energie, přípravu teplé vody, využití dešťovky pouze pro zálivku nebo dešťovku pro zálivku a splachování
Kolik získáte
 • Jednorázový příspěvek ve výši 5 000, 25 000 nebo 35 000 Kč podle typu podpořeného opatření

Dotace 5 000 – 35 000 Kč
MÁM ZÁJEM

Uskutečnili jsme více něž

550 projektů

za téměř 65 milionů Kč

Rádí vám poradíme

Jak postupujeme?

1

Konzultace

Své představy, projektové záměry a žádosti konzultujte zdarma s námi.

2

Projekt

Pomůžeme vám se zpracováním projektu včetně zaměření a následné digitalizace objektu.

3

Žádost

Podání žádosti, vedení a kompletní správu projektu přebíráme za vás.
 

4

Realizace

Na vás je pouze výběr vhodného dodavatele stavby. V průběhu rekonstrukce nabízíme zdarma konzultace.

5

Vyúčtování a doložení realizace

Kompletní kontrola předaných dokumentů k doložení realizace a dokončení administrace projektu včetně výplaty dotace.

Dotační specialista

Kontaktujte mě

Máte dotaz nebo chcete s něčím poradit?
Neváhejte mne kontaktovat.

Ing. David Zvelebil

+420 736 613 438

david@instalacezvelebil.cz

Dotační specialista

Kontaktujte mně

Máte dotaz nebo chcete s něčím poradit?
Neváhejte mne kontaktovat.

Ing. David Zvelebil

+420 736 613 438

david@instalacezvelebil.cz

©novazelenausporam.cz | © Zehnder Group | © Instalace Zvelebil s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

Chci zadat nezávaznou poptávku