Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropské rady č. 2016/679 (GDPR), upozorňujeme vás na následující zásady ochrany osobních údajů platné pro naše webové stránky. Pro účely této politiky budeme považovat vaše poskytnuté informace z poptávkového formuláře za osobní údaje.

Tato politika ochrany osobních údajů je platná od 1. ledna 2023 a může být aktualizována v souladu se změnami v právních předpisech a naší praxí zpracování osobních údajů. Děkujeme za vaši důvěru a respektování těchto zásad.

 

© Zehnder Group | © Instalace Zvelebil s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

Chci zadat nezávaznou poptávku